top of page

Privacybeleid

Invoering

FirstDate is een bedrijf geregistreerd in Nederland. Meer informatie over ons en / of onze geregistreerde merk (en) is beschikbaar in de gebruiksvoorwaarden.

 

Verzameling en Gebruik van Persoonlijke Informatie

Het beschermen van de privacy van de consument is voor ons van het grootste belang. We doen er alles aan om de persoonlijke gegevens van onze klanten te beschermen. Persoonlijke informatie betekent informatie die (1) in welke vorm dan ook is vastgelegd; (2) gaat over, of heeft betrekking op een specifiek individu; en (3) kan worden gekoppeld aan dat individu.

U verstrekt persoonlijke informatie aan FirstDate op de volgende manieren:

1) Online bestellen: Wanneer u online een individueel account aanmaakt op daffee.nl of op daffee.eu, kunnen we een verscheidenheid aan informatie verzamelen, zoals naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer en creditcardgegevens.

2) Telefoon: wanneer u de klantenservice / externe partner van FirstDate belt voor advies over onze producten of het bestellen van producten, kunnen we informatie vragen en verzamelen, zoals uw naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer en creditcardgegevens.

3) Persoonlijk bezoek aan cafés, restaurants, supermarkten, hotel of een andere distributeur.

FirstDate vraagt ​​alleen om persoonlijke informatie die het nodig heeft. We zullen deze informatie alleen gebruiken om te voldoen aan de doeleinden waarvoor deze is verzameld. FirstDate kan uw persoonlijke informatie overdragen aan bedrijven die diensten voor ons uitvoeren en / of kan de informatie die u ons verstrekt ook gebruiken om productinformatie en aanbiedingen te personaliseren. We gebruiken uw naam en postadres alleen om u promotieartikelen, nieuws en aanbiedingen te sturen. We zullen uw gebruikersinformatie of e-mailadres nooit aan iemand anders geven of verkopen zonder uw toestemming. Om de naleving van de federale wetgeving te garanderen, houdt daffee.nl en daffee.eu geen informatie bij die is verstrekt door kinderen jonger dan 16 jaar. Als u persoonlijke informatie wilt wijzigen of verwijderen, neem dan onmiddellijk contact met ons op via Contact. VS hieronder.

 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

We hebben ons privacybeleid bijgewerkt om te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die op 25 mei 2018 van kracht is geworden. Het beleid beschrijft onze privacybelofte aan u.

De algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van de EU vervangt de gegevensbeschermingsrichtlijn 95/46 / EG en is ontworpen om de gegevensprivacywetgeving in heel Europa te harmoniseren, om de gegevensprivacy van alle EU-burgers te beschermen en te versterken en om de manier waarop organisaties in de hele regio gegevens benaderen opnieuw vorm te geven. privacy.

Sites van Derden en Sociale Media

Dit privacybeleid heeft geen betrekking op, en FirstDate is niet verantwoordelijk voor, de privacy, informatie of andere praktijken van derden, inclusief derden die een site of webeigendom beheren, inclusief, maar niet beperkt tot, elke applicatie die beschikbaar is via deze site of waarnaar deze site een link bevat. De beschikbaarheid van, of opname van een link naar een dergelijke site of eigendom op de Site, impliceert niet dat deze door ons of onze gelieerde ondernemingen wordt onderschreven. FirstDate heeft ook "plug-ins" (zoals de Facebook-knop "Vind ik leuk") naar sites van derden of biedt login aan (zoals inloggen met Facebook) via een account van een derde partij. Plug-ins en inlogfuncties van derden, inclusief het laden, bedienen en gebruiken ervan, worden beheerst door het privacybeleid en de voorwaarden van de derde partij die ze verstrekt.

Gerichte Reclame

We kunnen ook een contract sluiten met advertentienetwerken van derden die IP-adressen en andere informatie verzamelen door het gebruik van cookies, webserverlogboeken en webbakens op onze websites en e-mails; op websites en e-mails van derden; en op onze advertenties op websites van derden. Ze gebruiken deze informatie om advertenties aan te bieden over producten en diensten die zijn afgestemd op uw interesses (ook voor niet aan ons gelieerde bedrijven). Mogelijk ziet u deze advertenties op andere websites. Dit proces helpt ons ook bij het beheren en volgen van de effectiviteit van onze marketinginspanningen.

 

Californië-kennisgeving Niet Volgen

Volgens de wet van Californië zijn exploitanten van websites en online services verplicht om bekend te maken hoe ze reageren op 'do not track'-signalen van de webbrowser of andere soortgelijke mechanismen die consumenten de mogelijkheid bieden om na verloop van tijd keuzes te maken met betrekking tot het verzamelen van persoonlijke informatie over de online activiteiten van een consument en op websites van derden, voor zover de exploitant zich bezighoudt met die verzameling. Op dit moment volgen we de persoonlijke gegevens van onze klanten niet in de loop van de tijd en op websites van derden en daarom is deze vereiste niet op ons van toepassing. De Californische wet vereist ook dat exploitanten van websites en online services bekendmaken of derden persoonlijke informatie mogen verzamelen over de online activiteiten van hun gebruikers in de loop van de tijd en op verschillende sites wanneer de gebruikers de website of service van de operator gebruiken. Derden die inhoud of services op onze site hebben, zoals een sociale functie, analyseservice of een advertentienetwerkpartner, kunnen informatie verkrijgen over uw browse- of gebruiksgewoonten, maar deze informatie bevat geen persoonlijke informatie. We staan ​​dergelijke derden niet bewust toe om persoonlijke informatie van onze site te verzamelen, tenzij u deze rechtstreeks aan ons verstrekt en wij deze met uw toestemming aan hen verstrekken.

 

Veiligheid

FirstDate neemt redelijke maatregelen om de persoonlijke informatie van onze klanten te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging. We gebruiken redelijke organisatorische, technische en administratieve maatregelen om persoonlijke informatie onder onze controle te beschermen. We hebben daffee.nl en daffee.eu zo ontworpen dat ze alleen bestellingen accepteren van webbrowsers die communicatie via Secure Socket Layer (SSL) -technologie mogelijk maken. Dit betekent dat u niet per ongeluk een bestelling kunt plaatsen via een onbeveiligde verbinding. Geen enkele gegevensoverdracht via internet of gegevensopslagsysteem kan echter 100% veilig worden gegarandeerd. Als u reden heeft om aan te nemen dat uw interactie met ons niet langer veilig is (bijvoorbeeld als u denkt dat de beveiliging van een account dat u bij ons heeft in gevaar is gebracht), stel ons dan onmiddellijk op de hoogte van het probleem door contact met ons op te nemen in overeenstemming met het gedeelte Contact US hieronder.

 

Keuzes en Toegang

FirstDate geeft u keuzes met betrekking tot ons gebruik en openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden. U kunt zich afmelden voor:

1) Marketingcommunicatie van ons ontvangen: indien van toepassing en u wilt in de toekomst geen marketingcommunicatie meer van ons ontvangen, kunt u ervoor kiezen om deze niet meer te ontvangen door contact met ons op te nemen zoals hieronder gespecificeerd in de sectie CONTACT MET ONS. Geef in uw antwoord aan ons uw naam op, identificeer de vorm (en) van marketingcommunicatie die u niet langer wenst te ontvangen, en vermeld het / de adres (sen) waarnaar deze zijn / zijn verzonden. Als u bijvoorbeeld niet langer marketing-e-mails of direct mail van ons wilt ontvangen, vertel ons dat dan en geef uw naam en e-mailadres of postadres op. U kunt zich ook afmelden voor het ontvangen van marketingcommunicatie van ons door de Site te bezoeken om uw online profiel bij te werken. Bovendien kunt u ervoor kiezen om geen marketing-e-mails van ons te ontvangen door de instructies voor uitschrijven in een dergelijk bericht te volgen.

2) Herinneringen van ons ontvangen: indien van toepassing en u wilt in de toekomst geen medische herinneringen meer van ons ontvangen, kunt u ervoor kiezen om deze niet meer te ontvangen door contact met ons op te nemen zoals hieronder aangegeven in het gedeelte Contact VS. Geef in uw antwoord aan ons uw naam en het e-mailadres of telefoonnummer waarop u herinneringen van ons ontvangt.

3) Het door ons delen van uw persoonlijke informatie met gelieerde ondernemingen en externe partners: indien van toepassing en u zou er de voorkeur aan geven dat we uw persoonlijke informatie in de toekomst niet delen met onze gelieerde ondernemingen en / of externe partners voor hun marketingdoeleinden, u kunt zich afmelden voor dit delen door contact op te nemen zoals hieronder gespecificeerd in het gedeelte Contact VS. Geef in uw antwoord aan ons aan dat we uw persoonlijke gegevens niet langer mogen delen met onze gelieerde ondernemingen en / of externe partners voor hun marketingdoeleinden, en vermeld uw naam en e-mailadres.

We zullen proberen om zo snel als redelijkerwijs mogelijk is aan uw verzoek (en) te voldoen. Houd er rekening mee dat als u zich afmeldt zoals hierboven beschreven, we uw persoonlijke gegevens niet kunnen verwijderen uit de databases van onze gelieerde ondernemingen waarmee we uw gegevens al hebben gedeeld (dwz vanaf de datum waarop we uw afmeldingsverzoek implementeren ). Houd er ook rekening mee dat als u zich afmeldt voor het ontvangen van marketinggerelateerde berichten van ons, we u nog steeds belangrijke transactionele en administratieve berichten kunnen sturen, waarvoor u zich niet kunt afmelden.

 

Retentie

FirstDate bewaart uw persoonlijke gegevens alleen zolang we deze nodig hebben voor de doeleinden waarvoor we ze hebben verzameld, of zoals toegestaan ​​door de wet. Als de gegevens niet langer nodig zijn, zal FirstDate redelijke maatregelen nemen om gegevens veilig te wissen.

Cookie Beleid

FirstDate maakt gebruik van "cookie" -technologie. Een cookie is een heel klein tekstbestand dat een website op de harde schijf van uw computer kan opslaan om uw informatie en instellingen op te slaan. Als je inlogt, vertelt de cookie ons of je ons al eerder hebt bezocht of een nieuwe bezoeker bent. Het houdt geen persoonlijke informatie bij, geeft ons de middelen om contact met u op te nemen, informatie van uw computer te extraheren of virussen te verspreiden. Bovendien worden uw adres- of creditcardgegevens nooit in een cookie opgeslagen. Cookies zijn voor ons gewoon de meest efficiënte manier om u een plezierige online winkelomgeving te bieden.

 

Privacy van Kinderen

Met FirstDate kunnen kinderen onder de dertien jaar op onze site surfen. Als u echter jonger bent dan dertien jaar, mag u ons geen persoonlijke informatie verstrekken. Deze site is niet gericht op kinderen onder de dertien en we verzamelen niet bewust persoonlijke informatie van kinderen onder de dertien op de site. Als we erachter komen dat we per ongeluk persoonlijke informatie hebben ontvangen van een bezoeker onder de dertien jaar op de site, zullen we de informatie uit onze administratie verwijderen.

 

Juridische Disclaimer

We zullen persoonlijke informatie delen als we te goeder trouw van mening zijn dat toegang, gebruik, bewaring of openbaarmaking van dergelijke informatie redelijkerwijs noodzakelijk is om te voldoen aan toepasselijke wet-, regelgeving, juridische procedures, zoals een gerechtelijk bevel of dagvaarding, of een wettelijk verzoek. handhavings- of overheidsinstanties.

 

Updates

Dit privacybeleid kan periodiek en zonder voorafgaande kennisgeving aan u worden bijgewerkt om wijzigingen in onze praktijken met betrekking tot persoonlijke informatie weer te geven. We zullen een prominente kennisgeving op onze website plaatsen om u op de hoogte te stellen van belangrijke wijzigingen in ons privacybeleid en aan het einde van het beleid aangeven wanneer dit voor het laatst is bijgewerkt.

Neem Contact Op

Als u vragen of opmerkingen heeft over dit privacybeleid, of als u wilt dat wij informatie over u of uw voorkeuren bijwerken, neem dan contact met ons op via e-mail op info@daffee.nl of telefonisch op +31657466331. U kunt ook schrijven naar:

De wijzend 126
1474 PH
Oosthuizen

Laatst bijgewerkt: 21.06.2020

bottom of page